Tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2014 - 2015 cấp Đại học Y Dược Tp.HCM

  • Đăng ngày: 24-01-2016
  • Lượt xem: 1066

Trong buổi lễ Tổng kết Festival ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam 09/01 diễn ra vào ngày 10/01/2016 tại Đại giảng Đường. Hội Sinh viên Đại học Y Dược Tp. HCM đã long trọng tổ chức tuyên dương cho 85 cá nhân đã có những cố gắng và nổ lực trong suốt năm học 2014 - 2015 để đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt Đại học Y Dược Tp. HCM

Xin chúc mừng 85 bạn đã đạt danh hiệu!