THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY GONSA

  • Đăng ngày: 26-03-2018
  • Lượt xem: 89

Công Ty Cổ Phần Gonsa đăng tuyển nhân sự: 

Xin mời tham khảo link bên dưới!

TRÌNH DƯỢC VIÊN: https://goo.gl/Lwubia

NV LÀM HỒ SƠ THẦU: https://goo.gl/U4Nq5k

SALES ADMIN (THƯ KÝ KINH DOANH): https://goo.gl/hr1jFL

THỰC TẬP SINH: https://goo.gl/HctEVa

Các bài viết khác