Nghiên cứu khoa học

Với 18 đề tài tham gia, Đại học Y Dược đã đạt thành tích cao trong Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược Việt Nam lần thứ XVIII
Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - NCKH lĩnh vực Y Dược học cổ truyền năm 2016 do Đoàn - Hội Sinh viên khoa Y Học Cổ Truyền tổ chức!