Giới thiệu

"Đứa con thứ 10'" của Hội Sinh viên Đại học Y Dược Tp. HCM "chào đời"!