Hội sinh viên

Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018 Đơn vị tổ chức: Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Văn bản: kế hoạch số 04-KH/TWHSV Website: www.thulinhsinhvien.hoisinhvien.com.vn
Báo cáo hoạt động tất niên 03/02.
[Cuộc thi] do tổ chức xã hội Vietnam Social Health Revolution (VSHR) phối hợp cùng Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học RMIT và các đại học lớn tại TP.HCM tổ chức. Các bạn sinh viên đăng kí hoàn toàn miễn phí, được đào tạo về kĩ năng mềm, thực hiện các dự án xã hội cùng người hướng dẫn là các nhà lãnh đạo, quản lý hàng đầu.
1 2