Chương trình chủ điểm

Cuộc thi do Bộ Y Tế, Đại học Y Dược Tp.HCM phối hợp cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) tổ chức. Giải thưởng lên đến 11.200.000 VNĐ.
Tuyên dương danh hiệu "Blouse trắng làm theo lời Bác" năm 2016
Ngày hội “SINH VIÊN 5 TỐT HÀNH ĐỘNG” Đại học Y Dược Tp. HCM