Chiến đấu vì cộng đồng - Trui rèn thành bản lĩnh: Cuộc thi Vietnam Amazing Student

  • Đăng ngày: 07-02-2018
  • Lượt xem: 114

Vietnam's Amazing Student là cuộc thi tìm kiếm và phát triển ý tưởng đóng góp cho xã hội. Đến với cuộc thi này, các bạn sinh viên sẽ được trau dồi kỹ năng khám phá bản thân và tiếp thu những điều mới mẻ trong cuộc sống.

  • Kích thích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo - tư duy vượt giới hạn, không rập khuôn, lối mòn
  • Hướng dẫn sinh viên kỹ năng quản lý dự án hiệu quả - quản trị bản thân, sắp xếp thời gian và kỹ năng làm việc theo nhóm
  • Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn cũng như tích lũy kinh nghiệm sống và làm việc
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử cho sinh viên trong cuộc sống và môi trường làm việc
  • Giúp sinh viên kết nối bản thân với cộng đồng qua đó hiểu được giá trị của việc đóng góp cho sự phát triển xã hội

---

Thông tin chi tiết về Thể lệ cuộc thi, Giải thưởng, Cách thức đăng kí: https://amazingsinhvien.weebly.com/

---

 

Các bài viết khác