Liên hệ

Đoàn TNCS – Hội SV – Đại học Y Dược Tp. HCM ·

Số 217, Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM