Liên hệ

Đoàn TNCS – Hội SV – Đại học Y Dược TP. HCM ·

Số 217, Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

---

Fanpage: https://www.facebook.com/TuoitreYDuoc/