[VIDEO] Một ngày là sinh viên UMP

14/10/2019      25

Vui vẻ, lành mạnh và văn minh là tất cả những gì mà chúng mình muốn gửi tới các bạn.

Clip do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Y Dược thực hiện với lực lượng chủ yếu là các bạn Công tác viên Văn phòng.