Thông báo về việc triển khai lực lượng tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho các hoạt động Đoàn - Hội

29/05/2019      94

THÔNG BÁO

Về việc triển khai lực lượng tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài truyền thông cho các hoạt động Đoàn - Hội Sinh viên năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài truyền thông cho các hoạt động Đoàn - Hội Sinh viên năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc triển khai lực lượng tham với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8g30 đến 11g00 ngày 03/6/2019 (Thứ hai).

2. Địa điểm: Phòng học Tiếng Anh, lầu 15, tòa nhà Y - Nha (217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5).

3. Thành phần, số lượng:

* Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn - Hội sinh viên cấp trường, cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên phụ trách công tác truyền thông tại các đơn vị trực thuộc, thành viên các câu lạc bộ - đội - nhóm truyền thông các cấp.

* Số lượng: dự kiến 50 học viên. Cụ thể như sau:

- Mỗi Đoàn cơ sở (Đoàn Khoa) và Liên Chi hội cử 05 đồng chí.

- Các câu lạc bộ - đội - nhóm - trung tâm trực thuộc Đoàn - Hội Sinh viên trường mỗi đơn vị cử 02 đồng chí.

- Các tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng trên nếu muốn tham gia vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường để bố trí.

Lưu ý: Gửi danh sách tham gia tập huấn về Văn phòng Đoàn trường trước 17g00 ngày 01/6/2019, qua email doanthanhnien@ump.edu.vn. Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ đồng chí Lưu Tấn Lực - chuyên viên văn phòng Đoàn trường, điện thoại 0389.573.137.

4. Nội dung tập huấn:

- Kỹ năng viết tin, bài báo hiện đại và cách khai thác các nguồn tư liệu để viết tin, bài phục vụ cho việc truyền thông các chương trình, hoạt động của Đoàn - Hội Sinh viên các cấp. Báo cáo viên: Nhà báo Quốc Linh - Báo Tuổi trẻ.

- Định hướng về công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cách gửi tin, bài cho trang website của Đoàn trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./.

Tải thông báo tại đây: TẢI VỀ

Tải mẫu đăng ký tại đây: TẢI VỀ