THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BÌNH CHỌN GIỚI THIỆU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THẦY THUỐC TRẺ TIÊU BIỂU XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH LẦN 7 NĂM 2019

02/11/2019      43

Căn cứ Thông báo số 1122 của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai bình chọn giới thiệu gương điển hình thầy thuốc trẻ tiêu biểu xét trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 - năm 2019. Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông tin đến đoàn viên, thanh niên và các cơ sở Đoàn các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng - tiêu chuẩn

Thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch (sửa đổi, bổ sung năm 2018) ban hành theo Quyết định số 313-QĐ/TĐTN-BCNLĐ ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn. (Có đính kèm cuối thông báo)

Trong quá trình thực hiện, các cơ sở Đoàn cần chú ý triển khai rộng rãi đến các Bộ môn của Khoa/Bệnh viện giới thiệu các gương điển hình Thầy thuốc trẻ tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 năm 2020 cấp Thành phố.

2. Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu 3), có xác nhận của BCH Chi đoàn. (Có đính kèm cuối thông báo)

- Bản sao (hoặc gửi tập tin điện tử bản scan) các hồ sơ chứng nhận thành tích và các sáng kiến, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ hoặc tài liệu liên quan đến thành tích và hình ảnh minh họa (nếu có).

3. Thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 7 năm 2020 gửi về cho đồng chí Lê Thị Tuyết - Cán bộ Văn phòng Đoàn trường (lầu 15 tòa nhà 15 tầng Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh) và gửi tập tin báo cáo thành tích về hộp thư điện tử: doanthanhnien@ump.edu.vn trước 16/12/2019 (thứ Hai) để Đoàn trường tổng hợp hồ sơ.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai rộng rãi đến các Bộ môn của Khoa/Bệnh viện để thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Các văn bản, biểu mẫu đính kèm thông báo tải về bằng cách bấm vào các link bên dưới:

- Thông báo 1122 của Thành Đoàn.

- Thông báo triển khai của Đoàn Trường.

- Quy chế Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch (sửa đổi, bổ sung 2018)

- Mẫu báo cáo thành tích cá nhân.