CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ NĂM 2019

Mọi chi tiết liên quan đến Cuộc thi, thí sinh có thể tìm hiểu tại https://olympicenglish.vn/canbotre hoặc phần mềm trên điện thoại thông minh: MY AI ENGLISH

 Khóa huấn luyện sơ cấp cứu cùng URGO

Khóa học sơ cấp cứu hoàn toàn miễn phí cho sinh viên