HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

 NGÀY HỘI SỨC TRẺ UMP 2019

NGÀY HỘI SỨC TRẺ UMP 2019

 NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN NĂM 2019

NGÀY HỘI TÂN SINH VIÊN

 CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ NĂM 2019

Mọi chi tiết liên quan đến Cuộc thi, thí sinh có thể tìm hiểu tại https://olympicenglish.vn/canbotre hoặc phần mềm trên điện thoại thông minh: MY AI ENGLISH

 Khóa huấn luyện sơ cấp cứu cùng URGO

Khóa học sơ cấp cứu hoàn toàn miễn phí cho sinh viên