NGÀY HỘI SỨC TRẺ UMP 2019

14/10/2019      2

Thời gian: 6g30 đến 11g30 ngày 20 /10/2019. (Chủ nhật)

Địa điểm: Sân trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Các hoạt động chính: Thực hiện thử thách tập thể dục đồng hành cũng quỹ học bổng UMP BESIDE YOU

- Đồng diễn chào năm học mới.

- Ngày hội Sinh viên Khỏe - Guiness Y Dược.

- Cuộc thi nhảy cổ động.

- Các khu vực sân chơi sáng tạo.