Thông báo về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019

08/10/2019      47

Thực hiện Thông báo số 28/TB-BTK ngày 23/9/2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019. Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ sở Hội về việc hội thu hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 07/10 đến 17g00 ngày 20/10/2019.

2. Địa điểm: Văn Phòng Đoàn – Hội Trường (Lầu 15, Tòa nhà Y - Nha).

3. Nguyên tắc xét chọn đối với các danh hiệu cấp Thành:

a. Tiêu chuẩn bình chọn:

Thực hiện theo Hướng dẫn số 04/HD-HSV ngày 26/9/2014 về triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố và Quyết định số 26/QĐ-BTK ngày 26/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố (Gọi tắt là Quyết định số 26).

b. Phương pháp đánh giá, xét chọn:

Các cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 26, thực hiện hồ sơ xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cụ thể như sau:

- Hồ sơ xét chọn được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại chuyên trang http://tuyenduongtphcm.vn (theo hướng dẫn riêng, sẽ được mở chính thức từ ngày 11/10/2019). Các cá nhân tham gia xét chọn danh hiệu phải khai đầy đủ các thông tin và minh chứng đính kèm các loại văn bản theo Quy chế; chỉ giới thiệu các thành tích đạt được trong năm học 2018 - 2019 (từ 01/8/2018 đến 01/8/2019), chú ý ghi rõ thành tích đạt được cấp nào. Tất cả các thành tích được khai phải đính kèm minh chứng theo hướng dẫn trên trang đăng ký trực tuyến.

- Sau quá trình thẩm định hồ sơ trực tuyến, Văn phòng Hội Sinh viên trường sẽ có danh sách yêu cầu nộp hồ sơ giấy đối với các hồ sơ đầy đủ tiêu chuẩn và minh chứng. Nếu không có văn bản, giấy tờ chứng minh đối với thành tích nào, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ không xem xét thành tích đó.

- Các cá nhân thực hiện nộp hồ sơ giấy theo thời gian trên sau khi nhận được phản hồi từ Văn phòng Hội Sinh viên trường.

c. Lưu ý về hồ sơ giấy:

Hồ sơ mỗi cá nhân kèm theo 02 (hai) hình thẻ 3x4, 01 hình chân dung và 05 hình tham gia các hoạt động (cận cảnh, khổ 10x15) (gắn với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt). Ảnh gửi bằng file, gửi về địa chỉ thư điện tử dhyduoc@hoisinhvien.com.

Bất kỳ trường hợp nào thiếu hồ sơ (văn bản chính thức và file văn bản, file hình) hoặc gửi trễ so với yêu cầu đều sẽ không được đưa vào danh sách xem xét.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Lưu Tấn Lực - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (SĐT: 0389 573 137).

Tải về thông báo tại đây.

Tải về quy định tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt Thành phố tại đây.

THÔNG BÁO

CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG TUYỂN CHỌN CUỘC THI OLYMPIC SINH HỌC LẦN 1 - NĂM 2020

THÔNG BÁO HỌC BỔNG LAWRANCE S.TING LẦN THỨ 18 NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN VÀ PHỎNG VẤN SINH VIÊN THAM GIA TRẠI HÈ QUỐC TẾ TẠI SINGAPORE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG TRẺ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” NĂM 2019

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BÌNH CHỌN GIỚI THIỆU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THẦY THUỐC TRẺ TIÊU BIỂU XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG PHẠM NGỌC THẠCH LẦN 7 NĂM 2019

Thông báo về việc đề cử sinh viên tiêu biểu tham gia trại hè quốc tế Asian Youth Leader and Learning Camp 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Thông báo về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông báo số 02-TB/ĐTN Về việc khen thưởng năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc triển khai lực lượng tham gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho các hoạt động Đoàn - Hội

Đăng ký tình nguyện viên cho đề tài "Đánh giá vẻ đẹp nụ cười và các thông số nướu liên quan ở người Việt từ 18 đến 35 tuổi"