QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

19/10/2019      4

Quyết định số 07/QĐ-HSV ngày 19/10/2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Tải về văn bản tại đây.

File word.

File Pdf.