Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

01/07/2019      313

Từ ngày 01/7/2019, sẽ có 06 Luật mới chính thức có hiệu lực. Cùng Tuổi trẻ Y Dược điểm lại các Luật này với những nội dung đáng chú ý nhất.

Nguồn: LuatVietnam.vn